Samhällsansvar

Ett av privilegierna med att vara ett framgångsrikt företag är att ha möjligheten att ge tillbaka. Translations.coms engagemang och åtagande att vara en god samhällsmedborgare har spelat en viktig roll i att forma vår kultur och hur vi bedriver vår verksamhet varje dag.

På Translations.com engagerar vi oss i många saker och stöder bland annat lokala samhällen och olika ideella organisationer. Vi ägnar också både tid och pengar till våra medarbetare, för deras ansträngningar att göra en skillnad i världen.

Klicka nedan för att läsa mer om Translations.coms ansträngningar för att vara en god samhällsmedborgare: