Wordfast och Translations.com
Utvecklingspartnerskap

Wordfast LLC, världens ledande leverantör av plattformsoberoende översättningsminnesteknik, och Translations.com påbörjade 2006 ett partnerskap för att utveckla kompatibla verktyg och användbara program för att bättre serva marknaden av översättningsminnen. År 2008 växte partnerskapet till att inkludera Alchemy Software Development.

Wordfast och Translations.com
Utvecklingspartnerskap

Wordfast LLC, världens ledande leverantör av plattformsoberoende översättningsminnesteknik, och Translations.com påbörjade 2006 ett partnerskap för att utveckla kompatibla verktyg och användbara program för att bättre serva marknaden av översättningsminnen. År 2008 växte partnerskapet till att inkludera Alchemy Software Development.

Vår allians har utformats för att främja innovation och etablera ett äkta val av översättningsminnen och arbetsflödeslösningar för översättningar till våra kunder. Företagskunder, byråer och slutanvändare kan förvänta sig en betydligt bättre användarupplevelse med vår teknologi än med de andra översättningsrelaterade programverktygen som marknaden erbjuder idag. Genom att ge de tre utvecklingsteamen en ny nivå av öppenhet och låta dem samarbeta på ett bättre sätt arbetar Translations.com, Alchemy Software och Wordfast för att öka takten för att lansera nya, övertygande och kompatibla översättningsprogramlösningar till kunderna.

Med en kombinerad kundbas på över 30 000 licensierade slutanvändare och över 100 företagskunder har alliansen skapat en strategisk plan med en tydlighet som aldrig tidigare skådats för programvaruutvecklingens framtid inom översättningsbranschen. Detta partnerskap kommer att hjälpa till att frigöra potentialen av nästa generations översättningsminnen till användare runt om i världen. En ny strategi som boostas av marknadens önskan om att kunna välja, kommer att hjälpa till att skapa en ny datamiljö, säger Yves Champollion, VD och ordförande för Wordfast. ”Vår vision är att utveckla en programvara som samarbetar på ett sådant sätt att företagskunder kan nyttja nästa generations arbetsflödeslösningar medan slutanvändarna kan välja vilken plattform de helst vill arbeta i. Det är en spännande tid för översättningsbranschen.”