Översättningar för regulatorisk efterlevnad

Gör klart globala dokument
Eliminera regleringshinder
Korta ned utvecklingstidsfristerna

Översättningar för regulatorisk efterlevnad

Gör klart globala dokument
Eliminera regleringshinder
Korta ned utvecklingstidsfristerna

Globala efterlevnadslösningar

Våra kunder, som alla bedriver sin verksamhet inom högt reglerade branscher, vet alltför väl vilken stor insats som krävs för att nå och hålla sig uppdaterad om alla regulatoriska efterlevnadskrav. För att komplicera saken verkar det som om reglerings- och efterlevnadshinder ökar för varje sekund som går. Den stora skillnaden med att välja Translations.com är att vi erbjuder tjänster och teknologier som fokuserar på att åtgärda efterlevnadsproblem för den globala marknaden.

För kunder som tillverkar medicinsk utrustning och diagnosticerande in-vitro-utrustning innebär en tilldelad CE-märkning att dörren till den stora och potentiellt lukrativa EU-marknaden kan öppnas. Det går dock inte att få en CE-märkning utan översättningsutmaningar. Vår lösning hjälper ett stort utbud av kunder att följa alla relevanta EU-direktiv. Vi hjälper även våra kunder att hålla sig à jour med de senaste uppdateringarna inom de ständigt föränderliga efterlevnadskraven.

Kunder som rör sig inom finanstjänstesektor har aldrig tidigare stått inför en miljö med fler krävande regulatoriska krav än de som de står inför idag. När man går över gränser står våra globala finanskunder inför nya initiativ såsom Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, Basel III-standarden för bankkunder och dess systerinitiativ, Solvens II för försäkringsbolag. Utöver dessa branschspecifika krav måste vår bredare kundbas nu uppfylla Sarbanes-Oxley, The Patriot Act och IAS (International Accounting Standards).

Oavsett om du driver ett multinationellt företag som bedriver handel med amerikanska utbytesprodukter och står inför Sarbanes-Oxley för första gången eller om du är en tillverkare av diagnosticerande in-vitro-utrustning som behöver en etiketteringsstrategi som följer EU-kraven, kan vi, som ett världsledande översättningsföretag, hjälpa dig med din uppgift.

Det finns ingen magisk kompass för att navigera de stora översättningskraven som orsakas av det aktuella regleringspåslaget, men det finns sätt att förenkla arbetet. Translations.com kommer att samarbeta med dig för att etablera en översättningsprocess som kan göra den flerspråkiga regelefterlevnadsprocessen så enkel som möjligt.

Regulatoriska rådgivningstjänster

  • Globala dokument
  • Flerspråkiga förpackningar
  • Regulatorisk rådgivning
  • eCTD-support
  • Etikettöversättning
  • Etikettanpassning
  • Medicinska dokument
  • Förberedelse och granskning av CTA:er