Språk- och översättningstjänster

På Translations.com beror nyckeln till varje framgångsrik översättning på:

 • Kunskaperna och expertisen hos våra översättare
 • Den noggrant kontrollerade översättningsprocessen
 • De krävande normerna för våra översättningsprojektledare

Språk- och översättningstjänster

På Translations.com beror nyckeln till varje framgångsrik översättning på:

 • Kunskaperna och expertisen hos våra översättare
 • Den noggrant kontrollerade översättningsprocessen
 • De krävande normerna för våra översättningsprojektledare

Mänskliga översättningsresurser med stor erfarenhet

Vi har ett nätverk med fler än 5 000 språkspecialister – de bästa i branschen. Alla våra översättare har målspråket som sitt modersmål och de är även erkända experter inom sitt ämnesområde. De är rigoröst utvalda professionella översättare som har testats och utvärderats av Translations.coms kvalitetshanteringssystem. De är även ackrediterade av branschorganisationer för översättning och tolkning, såsom:

 • Institute of Translation and Interpreting (ITI)
 • American Translators Association (ATA)
 • Société Française des Traducteurs (SFT)
 • FN
 • US National Association of Judiciary Interpreters and Translators
 • Institute of Linguists

Branschspecialisering

Vårt mål när vi åtar oss ett certifierat översättningsprojekt är att inte bara översätta ordagrant, utan att arbeta inom målspråket så att ursprunglig nyans och ton förblir intakt och det ursprungliga budskapet förmedlas oförvanskat. Det är därför vår produktionsavdelning är indelad i specialiserade grupper, där varje grupp har en bred erfarenhet inom de exakta kraven för varje bransch.