Tolkningstjänster

Tolkning är en svår uppgift. Den kräver att tolken väljer rätt ord för en muntlig direktöversättning utan att det blir fel. Det finns inga redigeringschanser och inga felmarginaler. Oavsett om en kund kräver simultantolkning för en större konferens eller konsekutivtolkning för vittnesmål eller möten, måste kunden förlita sig helt på tolkens kunskaper och expertis.

Tolkningstjänster

Tolkning är en svår uppgift. Den kräver att tolken väljer rätt ord för en muntlig direktöversättning utan att det blir fel. Det finns inga redigeringschanser och inga felmarginaler. Oavsett om en kund kräver simultantolkning för en större konferens eller konsekutivtolkning för vittnesmål eller möten, måste kunden förlita sig helt på tolkens kunskaper och expertis.

Tolkningstjänster

Tolkning är en svår uppgift. Den kräver att tolken väljer rätt ord för en muntlig direktöversättning utan att det blir fel. Det finns inga redigeringschanser och inga felmarginaler. För att vara effektiv måste tolken:

  • Ha stora kunskaper inom tolkningskonsten
  • Ha djupa kunskaper om ämnesområdet
  • Integrera kulturella preferenser i sitt ordval och på en bråkdels sekund kunna formulera dem i fraser

Säkerheten våra kunder behöver

Oavsett om en kund kräver simultantolkning för en större konferens eller konsekutivtolkning för vittnesmål eller möten, måste kunden förlita sig helt på tolkens kunskaper och expertis.

Translations.com väljer från några av de mest högkvalificerade tolkarna för att uppfylla dina kunders behov, på alla platser i världen. Vi kan även erbjuda koordinering och översättningsutrustning på plats. Oavsett om du bokar tolkningstjänster flera veckor i förväg eller kort tid före evenemanget finns våra proffsiga kundtjänstmedarbetare redo att tilldela dig de tolkar som bäst uppfyller dina behov.

Konsekutiv tolkning

Konsekutivtolkning är ofta dubbelriktad och till skillnad från simultantolkning förlitar den sig enbart på att en tolk väntar på att talaren ska avsluta en mening eller ett påstående innan han/hon påbörjar sin muntliga översättning.

Konsekutivtolkning används normalt i situationer med få deltagare såsom vid vittnesmål och prövningar eller små gruppmöten. Specialiserad översättningsutrustning krävs normalt inte.

Våra konsekutivtolkar har exceptionella språkkunskaper och sociala färdigheter, vilket tillåter dem att tolka utan störningar. Konsekutivtolkar används därför ofta även för utflykter, resor, platsbesök och sociala åtaganden.

Simultantolkning

Simultantolkningstjänster är idealiska för stora konferenser och möten. Simultantolkar har förmågan att tala och lyssna på samma gång samt att leverera det översatta talet bara några sekunder efter att den ursprungliga talaren har pratat.

Specialutrustning krävs normalt för att sända simultant översatta tal till ett stort antal deltagare. Vår toppmoderna utrustning inkluderar kablade, kabellösa och infraröda system, samt två- och trepersonsbås. Våra hängivna projektledare kommer att erbjuda anpassade simultantolkningslösningar för att uppfylla kundernas specifika behov.

Simultanöversättning är ett otroligt intensivt och påfrestande arbete. På grund av detta är det branschstandard att två eller fler simultantolkar byter av varandra för varje språkpar som inkluderas.

Telefontolkning

OPI (telefontolkning) involverar användningen av en sofistikerad callcenterteknologi och högt kvalificerad personal för att matcha uppringarna med kvalificerade telefontolkar. Som världens största privatägda översättningsföretag har Translations.com de globala resurser och den globala teknologi som krävs för att inom 30 sekunder ansluta sina kunder till telefontolkar med specifika ämneskunskaper på fler än 170 språk.

På Translations.coms telefontolkningscallcenter arbetar operatörer, tolkar, arbetsledare, chefer, tolkningsledare, schemaanalytiker, telekommunikationsspecialister och tekniska ingenjörer. De arbetar här dygnet runt, sju dagar i veckan.

Alla våra telefontolkar har djupa kunskaper om ämnet du och dina uppringare kräver, vilket gör det tryggt för dig att välja Translations.coms telefontolkningsdivision för alla dina kommunikationsbehov.