IVR-översättning och -lokalisering

Translations.com kan till och med erbjuda ditt företag ett stort utbud av röstskådespelare som uppfyller preferenserna hos din målpublik.

IVR-översättning och -lokalisering

Translations.com kan till och med erbjuda ditt företag ett stort utbud av röstskådespelare som uppfyller preferenserna hos din målpublik.

IVR-system
Översättning och lokalisering

Världen blir allt mindre. Det är ett generellt accepterat faktum. Den globala marknadens viktighetsfaktor ökar och befolkningen av icke-engelsktalande i USA ökar i geometrisk takt. Det är dagens värld. Det räcker inte alltid att bara uppfylla regulatoriska krav. Det är även viktigt att hantera kostnader, behålla kvaliteten och att växa på nya marknader för att lyckas med en global verksamhet.

Globala biovetenskapsföretag har anammat IVR-system som ett strategiskt verktyg för att globalt expandera produkter och studier. Koordinerande IVR-system kan dock ofta ses som en svår utmaning som kräver tillgång till teknisk expertis och språkresurser. Många företag inom biovetenskap har inte tillräckliga kunskaper inom dessa områden för att garantera en tillförlitlig nivå av kvalitet och leveranstider. Translations.com kan hjälpa dig, oavsett vilken utmaning du står inför när det gäller att utveckla din globala IVR.

Translations.com erbjuder en komplett uppsättning av IVR-lokaliseringstjänster som går från manusutveckling och översättningar till urval av röstskådespelare, studioinspelnings- och redigeringstjänster. Faktum är att Translations.com till och med kan erbjuda ditt företag ett stort utbud av röstskådespelare som uppfyller preferenserna hos din målpublik.

Vi bjuder in dig att kontakta oss om du vill få information om hur du kan förbättra dina IVR-system.

Lista över IVR-företagskunder

Vi har fått äran att betjäna några av världens ledande företag. Om du vill få mer information om Translations.coms kundlösningar kan du kontakta en av våra säljare per e-post och ta del av våra fallstudier.

  • Covance
  • Icon Clinical Research
  • Dynarand
  • Intervoice
  • PharmaNet
  • Quintiles Transnational