Mångkulturell marknadsföring

Translations.coms flerkulturella marknadsföringsteam kommer att samarbeta med dig för att maximera effektiviteten i din internationella marknadsföringskampanj, oavsett om ditt fokus ligger på globala marknader eller om du har en etnisk målgrupp i ditt eget land.

Mångkulturell marknadsföring

Translations.coms flerkulturella marknadsföringsteam kommer att samarbeta med dig för att maximera effektiviteten i din internationella marknadsföringskampanj, oavsett om ditt fokus ligger på globala marknader eller om du har en etnisk målgrupp i ditt eget land.

Flerspråkig varumärkeshantering

Vi förstår bättre än någon annan aktör inom lokaliseringsbranschen hur viktigt det är med flerspråkig varumärkeshantering. Translations.com har fokuserat på en kulturöverskridande varumärkeshantering sedan starten.

Genom våra språkliga förhandstjänster samarbetar vi med våra kunders landsbaserade resurser för att anpassa deras varumärkesguider till en helt global företagstillgång. Utöver varumärkesguiden skapar vi proprietära stilguider och ordlistor för de viktigaste branschspecifika termerna för att garantera en enhetlighet över tid och medier. Vi håller inte bara tummarna och hoppas att målpubliken ska ta emot marknadsföringstexten på ett bra sätt. Vi genomför samma varumärkesgranskning som du kan förvänta dig av din reklambyrå och vi har ofta ett nära samarbete med våra kunders angivna byråer för att se till att vi anpassar din varumärkesframtoning till alla målmarknader.

Translations.com ser till att lägga alla insatser på varumärket och marknaden, oavsett om du kommunicerar företagets verksamhetsplan, vision och värden till en helt nyförvärvad medarbetarbas eller erbjuder nya e-handelsalternativ till en befintlig marknad.

Vissa kunder som går in på marknaden för första gången kräver en kulturell grossistrådgivare, målmarknadsundersökning och andra tjänster för att se till att det första steget görs korrekt. Andra kunder kanske enbart behöver en lätt varumärkesjustering och språkanpassning för att kommunicera så effektivt som möjligt till landets publik. Oavsett vilka utmaningar du står inför, kan Translations.com guida dig genom en process som kommer att ta dig till framgång.

Copy-
bearbetning

Translations.com flerkulturella marknadsföringscopyanpassning är mer än enbart dokumentöversättning på över 170 språk. Nyckeln till en framgångsrik marknadsanpassning ligger i varumärkeskunskaper, en kulturell rådgivning av expertteam och expertisen som samlats från två årtionden av flerkulturella marknadsföringserfarenheter. Translations.com har teamen och erfarenheten att agera som en intern reklambyrå för att skapa och använda reklamcopywriting som får våra kunder att kontrollera sina önskade budskap på ett bra sätt.
 

Process

Våra experter påbörjar en lång process där en tagline, slogan eller text måste anpassas. Istället för att översätta källmaterialet kommer våra team att producera en kulturellt relevant och resonansrik copybearbetning som är specifik för språket och lokal för målmarknaden. Kreativa ordlekar, allitterationer och assonanser måste bevaras på målspråket för att en marknadsföringstext ska ha samma effekt och resonans som den har på källspråket.
 

Tjänster

 • Varumärkesundersökning
  En analys av potentiella relationer hos namn, ord och färger när det kommer till material såsom marknadsföringsmaterial, förpackning, logotyper, webbinnehåll, direktmejl och årliga rapporter
   
 • Tester och undersökningar
  Direktinsamling av personuppgifter, interaktiva onlinebaserade undersökningsverktyg och slutkundsfeedback
   
 • Undertexter
  Efter att källmaterialet bemästras på målspråket kommer språkexperterna att anpassa undertexternas längd för att garantera en god läsbarhet för tittaren samtidigt som nyans och tider bibehålls med visuella medier
   
 • Berättarröster och dubbning
  Dubbningsskådespelare som har språket som modersmål ser till att ditt budskap förmedlas på den rätta lokala dialekten med en kulturell relevans, medan man bibehåller läppsynkronisering, tider och ett extremt högt produktionsvärde
   

Flerkulturell varumärkesforskning

Vårt kreativa marknadsföringsteam har gjort ett pionjärarbete när det gäller att utveckla frågeformulär och undersökningar och varumärkesundersökningar i olika kulturer, för att testa och utvärdera varumärkeskoncept och marknadsföringsstrategier. Genom att använda vårt nätverk med över 5 000 globala specialister har vi en åtkomstfärdig produkt för att testa marknader i praktiskt taget varje land.

Vår varumärkesundersökningsprocess har förfinats för att analysera potentiella associationer när det kommer till namn, ord, färgscheman och grafik i alla kulturer världen över. Den hjälper dig att undvika kulturella nedslag och maximera effekten av dina marknadsföringsinsatser. Translations.coms team kommer att erbjuda dig en konkret, detaljerad feedback om dina varumärkesinsatser, med element såsom:

 • Logotyper
 • Marknadsföringsmaterial
 • Förpackningar
 • Webbinnehåll
 • Årsredovisningar
 • Direktmejl

Transkreativa översättningstjänster

Translations.coms transkreationsexperter kan ta din tagline eller slogan och skapa en version som förmedlar samma nyans, ton och innebörd, på över 170 språk. Istället för att översätta källmaterialet kommer våra transkreationsteam att använda sin kulturella och språkliga expertis från målmarknaden för att skapa en kulturellt lämplig version utan att förlora effekten av din källtext.

Text som innehåller kreativa ordlekar och tekniker såsom assonans eller allitteration kräver mer än en text som kan översättas direkt. Det måste vara en transkreativ översättning för att se till att effekten består. Transkreaktionstjänsterna omfattar framtagning, testning och förfiningsstadier och liknar arbetsflödet för att skriva copybearbetade texter som används av reklambyråer för att nå den önskade effekten i målspråket. Samma process kan även, om tillämpligt, användas till copybearbetning av längre texter.

Återöversättning till källspråk och förklaringar av all anpassad text erbjuds tillsammans med den leveransklara transkreativa översättningen, vilket ger dig full kontroll över det budskap du kommer att förmedla.