Automatisering av översättningsflödet

GlobalLink Content Director är vår tekniska flaggskeppslösning för globaliseringshanteringssystem (GMS). Genom att använda förändringsdetektering av arbeten och arbetsflödesintegrering kan innehållshanterare påbörja en mer kostnadseffektiv och effektiv globaliseringsprocess.

Automatisering av översättningsflödet

GlobalLink Content Director är vår tekniska flaggskeppslösning för globaliseringshanteringssystem (GMS). Genom att använda förändringsdetektering av arbeten och arbetsflödesintegrering kan innehållshanterare påbörja en mer kostnadseffektiv och effektiv globaliseringsprocess.

Effektiv globaliseringshantering

Genom att förbättra effektiviteten för hur dynamiskt innehåll lokaliseras kommer lokalt innehåll att nå marknaden snabbare. Resultatet blir att kundens lojalitet stärks och att man uppnår en maximal avkastning på globala tillgångar.

 • Automatiserad process – Förenkla projekthanteringen genom att automatisera många av de besvärliga uppgifter som är inblandade i lokaliseringsprocessen med förändringsdetektering och automatiserad filuppladdning. Content Director minskar tiden och resurserna som krävs för projekthantering.
   
 • Dynamisk lokalisering – Lokalisering genom Content Director gör att nyligen ändrat källspråksinnehåll kan översättas och lanseras inom bara några få timmar.
   
 • Användarvänligt gränssnitt – Ett webbläsarbaserat användargränssnitt ger enkel åtkomst till filsystem, oavsett innehållstyp. Detta förbättrar lokaliseringschefernas enhetlighet i innehållshanteringen.
   
 • Arbetsflöde och affärsregler – Det går att förhandsinställa anpassningsbara affärsregler i alla typer av kundarbetsflöden.
   
 • Steg för steg-konfigurering – Content Director kräver väldigt lite tid för installation och utbildning. Intuitiva webbaserade användargränssnitt vägleder enkelt administratörer igenom tilldelningsprocessen för användarprivilegier och projektinställningar.