Alchemy Product Suite

Alchemy Product Suite består av applikationer som har utformats för att öka effektiviteten i lokaliseringsprocessen. Alchemy har utvecklat en innovativ lösning känd som Visual Localization, vilket tillåter alla inblandade parter i översättningsprocessen att hantera innehåll i en verklig miljö.

Alchemy Product Suite

Alchemy Product Suite består av applikationer som har utformats för att öka effektiviteten i lokaliseringsprocessen. Alchemy har utvecklat en innovativ lösning känd som Visual Localization, vilket tillåter alla inblandade parter i översättningsprocessen att hantera innehåll i en verklig miljö.

Alchemy Product Suite

Alchemys unika lokaliseringsprogramvara tillåter projektledare, kvalitetssäkringsteam, översättare och granskare att arbeta med innehåll i en 100 % visuell plattform, vilket innebär att all text kan läsas och redigeras i sitt sammanhang. Innehåll i specialiserade filformat kan t.o.m. hanteras utan behov av källfiler. Slutresultatet blir ett lokaliserat innehåll som kan användas snabbare, mer kostnadseffektivt och som har en högre korrekthetsnivå.

Viktiga fördelar med Alchemy Product Suite

  • Dubbla besparingarna jämfört med traditionella TM-verktyg genom att lagra layoutuppgifter.
  • Integreras med alla översättningsminnessystem.
  • Stöder upp till 150 filformat.
  • Kortar ned tidsfrister för granskning och tekniska processer.
  • Minska översättningskostnaderna med upp till 70 %.
  • Behåll kontrollen över hela översättningsprocessen.