SAP-lokalisering

Hur ser du till att slutanvändarna välkomnar och använder installationen? Att presentera materialet på det lokala språket, på ett tydligt och lättförståeligt sätt, kan vara skillnaden mellan framgång och misslyckande i en global SAP-användning.

SAP-lokalisering

Hur ser du till att slutanvändarna välkomnar och använder installationen? Att presentera materialet på det lokala språket, på ett tydligt och lättförståeligt sätt, kan vara skillnaden mellan framgång och misslyckande i en global SAP-användning.

Nå maximal potential för din SAP-installation

Translations.com har hanterat lokaliseringskrav relaterade till några av historiens största SAP-lokaliseringar. Majoriteten av alla arbeten vi har genomfört för ERP-initiativ har gjorts för SAP-implementationer.

Vårt SAP-lokaliseringsarbete går från ett direktåtagande med ett av världens största läkemedelsföretag till att ingå i partnerskap med Accenture för att leverera SAP-material för det aktuella språket till ett av världens ledande dryckesföretag.

Det är ingen liten utmaning att maximera avkastningen på investeringen för ett ERP-initiativ. Med tanke på det ekonomiska eller mänskliga resursåtagande som krävs för att förenkla operationer med SAP, vänder sig våra kunder till oss för att hjälpa dem att se till att ROI inte försvinner i slutstadiet.

Hur ser du till att slutanvändarna välkomnar och använder installationen? Att presentera materialet på det lokala språket, på ett tydligt och lättförståeligt sätt, kan vara skillnaden mellan framgång och misslyckande i en global SAP-användning. Om materialen inte presenteras på ett tydligt och förståeligt sätt är det enkelt att se hur fördelarna med att driva ett globalt affärssystem (ERP) inte kommer att uppnås.

Nå maximal potential för din SAP-installation. Bli partner med en äkta ledare inom lokalisering av SAP-system och -innehåll.

En komplett lösning

Översättning av användargränssnitt

Översättning och testning av användargränssnitt

Översättning av anpassat innehåll

Översättning av användarskapat och anpassat innehåll

Lokalisering av e-learningmaterial

E-learning och utbildningslösningar

Flerspråkig support

Tolkningstjänster för flerspråkiga IT-supportavdelningar