Abreve

För dagens globala produkter uppmanas företag att skapa ett växande utbud av innehåll som omfattar dokumentering, onlinesupport, utbildnings- och referensmaterial, webbaserad support etc.

Abreve

För dagens globala produkter uppmanas företag att skapa ett växande utbud av innehåll som omfattar dokumentering, onlinesupport, utbildnings- och referensmaterial, webbaserad support etc.

ABREVE-innehållsoptimering

När innehållet väl har skapats måste materialet och informationen bearbetas i andra verktyg och medier, översättas till flera olika språk och spridas till den globala publiken inom en väldigt kort tidsram och med en snäv budget. Resultaten kan bli väldigt kostsamma, och informationen kanske inte är optimerad eller tillräckligt tydlig.

ABREVE skapades av Translations.coms ArchiText-division för att hjälpa författare att korrekt och effektivt skapa och hantera innehåll i sin egen miljö, i alla format och på alla språk.

ABREVE är en innovativ, patentsökt global lösning för innehållsproduktion som:

 • minskar volymen källtext
 • Drastiskt minskar lokaliserings- och användningskostnaderna på ett avgörande sätt
 • förbättrar enhetligheten och ökar användbarheten av innehållet
 • Förenklar leveransprocessen av flerspråkigt innehåll
   

ABREVE är en käll-till-käll-process som arbetar med ursprungsinnehållet genom att kombinera globaliserade skriv-, redigerings- och innehållsstrukturerande tekniker med toppmoderna översättningsminnen. Resultatet är maximal användbarhet av ditt innehåll och betydligt lägre lokaliseringskostnader. En globalisering genom ABREVE är betydligt lönsammare och effektivare än du trodde var möjligt, oavsett om du vill lokalisera innehåll till 3 eller 30 språk eller om du ännu inte vill lokalisera innehållet.

ABREVE för Windows

ABREVE för Windows hjälper dig att göra vad tekniken gör bäst – vid ditt skrivbord. Som ett tillförlitligt namn när det gäller innehållsglobalisering, jämför den här tekniken olikartade data, spårar stora mängder konsekvenser i innehållet och identifierar inkonsekvenser i filerna, och håller dig uppdaterad med statistik under processen.
 

Fördelar med ABREVE för Windows

 • Textreduktion – Med ABREVE för Windows får du mindre än det du begär: Mindre innehåll, mindre utgifter och mindre spill. Teknikens inbyggda regler identifierar stora textmängder och rekommenderar reduktioner samtidigt som du kan anpassa reglerna efterhand.
   
 • Enhetlighetsskanning – Större enhetlighet ökar direkt översättningsminnets återvinningsprocess. Genom att bygga ett realtidsminne får du en lista med liknande textsegment, vilket leder till ett mer återanvändbart innehåll med standardiserad stil, handhavande och terminologi.
   
 • Statistik – Naturligt driven av statistik spårar ABREVE för Windows totalt ordantal från början till slut. Genom att jämföra segmentmatchning mot källinnehållet kan du mäta den exakta optimeringseffekten och identifiera viktiga möjligheter.
   
 • Globalisering av innehållABREVE för Windows använder ett redigeringsminne som skapas i realtid, tillsammans med spårningsstatistik för att lokalisera den totala kostnaden och tiden att nå ut på marknaden. ABREVE för Windows är baserat på ABREVE-metodiken, som är erkänd i innehållsbranschen, och gör det möjligt för dig att ha full kontroll över din slutprodukt.