Vasont Systems

En viktig skillnad mellan Vasont Systems och andra programvaruföretag är att våra kunder kan förlita sig på enhetligheten hos våra team, samt dra nytta av vår dedikerade och ärliga service innan, under och efter försäljningen har gjorts. 

Vasont Systems

En viktig skillnad mellan Vasont Systems och andra programvaruföretag är att våra kunder kan förlita sig på enhetligheten hos våra team, samt dra nytta av vår dedikerade och ärliga service innan, under och efter försäljningen har gjorts. 

Implementerings- och supporttjänster för CMS

Att köpa en evig licens eller hostad CMS från Vasont Systems är ett viktigt första steg till att förbättra innehållshanteringsmöjligheterna för din organisation. Det är dock inte det slutgiltiga steget. En effektiv implementering är också viktigt för att få ut det mesta av ditt innehållshanteringsprogram och även att lära dig hur du använder det på rätt sätt. Vasont Systems erbjuder ett helt XML-baserat innehållshanteringsprogram (CMS) till nya kunder som har köpt Vasont Content Management System.

DITA innehållshanteringssystem

Vasont DITA CMS är ett DITA XML-baserat innehållshanteringssystem som tillåter organisationer att lagra sitt flerspråkiga innehåll som en säker och tillförlitlig källa för maximal återanvändning och dynamisk publicering. Det tillåter användare att effektivt hantera, maximera och mäta återanvändningen av sitt innehåll. Vasonts DITA CMS-funktioner kompletterar och förbättrar DITA, vilket låter användarna bli högproduktiva med dessa egenskaper:

Avancerad säkerhet
Hantering av modulärt innehåll
Förbättrad innehållssökning
och mer

Läs mer på www.vasont.com/solutions

XML-baserade innehållshanteringssystem

Om din organisation är som de flesta som finns på marknaden idag har du troligtvis innehåll såsom texter, grafik och tabeller på flera olika platser, bland annat på webbplatser, i användarmanualer, utbildningsmaterial och kataloger. Om så är fallet inser du säkert behovet av att återskapa innehållet korrekt över alla dessa olika kanaler för att se till att du erbjuder en enhetlig information. Det är även en utmaning att göra informationen tillgänglig på ett antal olika språk för att möta de krav som finns på den moderna globala marknaden.

Effektiv innehållshantering är dock en ganska stor utmaning. Kommunikationsavdelningar har inte alltid resurserna för att uppfylla kraven på de ständigt föränderliga och utvecklingsbara informationsbehoven. Det kan hända att du måste ha dessa värdefulla medlemmar i din organisation att arbeta med de mest akuta kommunikationsfrågorna som kräver omedelbar uppmärksamhet.

Läs mer på www.vasont.com/solutions