Hårdvaror, programvaror och teknik

I teknikens värld, inklusive företag som tillverkar maskin- och programvaror, kännetecknas ekosystemet av produkter, lösningar och andra tekniska innovationer som driver världen framåt av snabbt förändringsbara marknadsförhållanden och stora tillväxtmöjligheter på internationella marknader.

Hårdvaror, programvaror och teknik

I teknikens värld, inklusive företag som tillverkar maskin- och programvaror, kännetecknas ekosystemet av produkter, lösningar och andra tekniska innovationer som driver världen framåt av snabbt förändringsbara marknadsförhållanden och stora tillväxtmöjligheter på internationella marknader.

Innehållsutveckling

Vår ABREVE-lösning hjälper skribenten att skapa tekniska dokument som är koncisa, enhetliga och enkla att förstå. Och om du skapar XML-innehåll kan vår Vasont-avdelning erbjuda en komplett XML-konsulttjänst för att se till att du använder de bästa arbetsmetoderna och de tekniker som bäst passar dina behov.

Klicka här för att läsa mer om ABREVE eller Vasont

Innehållshantering

Vår GlobalLink-lösning förenklar arbetsflödet för översättningar och granskning av innehåll. Astoria och Vasont omfattar innehållshanteringssystem som är anpassade för att bäst möta dina organisatoriska behov av att producera stora textmängder med många olika syften och kan bland annat skapas i XML- och DITA-format.

Programvaru-
lokalisering

Lokalisering av programvaror är en tekniskt utmanande process som sträcker sig betydligt längre än en enkel översättning. Texten utvidgar sig normalt när den översätts från ett språk till ett annat (även om den ibland blir kortare) och dessa förändringar kan orsaka problem för program som har särskilda teckenbegränsningar, begränsningar för total stränglängd eller begränsat skärmutrymme. Vår kompletta lösning för lokalisering av programvara täcker många av dessa icke-språkliga utmaningar och ser till att dina lanseringsscheman kan följas som planerat. Vår tjänst omfattar:

 • Preflight/lokaliseringsförberedelse
 • Externalisering av strängar
 • Fältnamns- och etikettbedömningar
 • Översättning av strängar, Prompt-meddelanden och texter
 • Granskning av layouten
 • Språktester i det använda språket

Testning

Vi har möjlighet att utföra rigorösa tester, virtuellt eller i våra testlaboratorier och kan agera som en komplett kvalitetssäkringspartner för dina programvaror, för att minska fel som påverkar användningen. Vi erbjuder fullt funktionella tester för både originalprogramvaror och lokaliserade programvaror, för att upptäcka funktionsfel i både fristående och inbyggda programvaror och hanterar lokaliseringsrelaterade frågor som rör saker som:

 • Textutvidgning/trunkering
 • Externalisering av strängar
 • Felaktiga översättningar eller felplaceringar
 • Teckenkodning/teckensnittsproblem
 • Ej översatta kompletta strängar

För att få mer information om vår testnings- och kvalitetssäkringstjänst, klicka HÄR.