Affärskonsultationer och tekniska konsultationer

Skapa och behåll din flerspråkiga närvaro. Translations.coms globaliseringsrådgivningstjänster ger företag de verktyg som krävs för att nå deras digitala internationaliserings- och lokaliseringsmål.

Affärskonsultationer och tekniska konsultationer

Skapa och behåll din flerspråkiga närvaro. Translations.coms globaliseringsrådgivningstjänster ger företag de verktyg som krävs för att nå deras digitala internationaliserings- och lokaliseringsmål.

Globaliseringstjänster

Vi erbjuder ”världsklara” globaliseringstjänster

Är ditt företags teknologier ”världsklara”? Om dina digitala tillgångar eller dina affärsprocesser inte kan ändras enkelt för en eventuell global eller etnisk marknad är du inte världsklar, men Translations.coms globaliseringsrådgivningstjänster kan hjälpa dig att bli det.

Flerspråkig kommunikation handlar inte bara om översättning. Det måste finnas processer på plats för att stödja kommunikationen. Translations.com kan erbjuda allt för att få din verksamhet världsklar. Vi erbjuder allt från teknologisk utformning och internationalisering av koder till affärsprocesslokalisering och andra globaliseringstjänster. Skapa och behåll din flerspråkiga närvaro, globalt.
 

Nå företagets globaliseringsmål

Translations.coms globaliseringsrådgivningstjänster kan hjälpa din organisation att möta följande mål på din väg att bli världsklar:

 • Minimera riskerna vid en global lansering genom att se till att det finns processer och teknologier på plats som är världsklara innan den globala webbplatsen lanseras.
 • Optimera affärsprocesser och teknologier till att minimera expansionstider och kostnader vid intåg på nya marknader.
 • Minska översättnings- och lokaliseringskostnader med processautomatisering, koordination och förenkling.
 • Dra nytta av befintliga teknologitillgångar för alla nya flerspråkiga publiker istället för att återuppfinna hjulet varje gång.
 • Förbättra den interna resursproduktiviteten med processautomatisering för den flerspråkiga innehållshanteringsprocessen.

Tjänster för internationalisering av programvara

Även om internationaliseringsprocessen är enklare än någonsin, går den fortfarande inte att uppnå utan utmaningar. Translations.coms internationaliseringsexperter är redo att hjälpa till – och på ditt språk: C++, C#, VB, Java och mer.

Våra internationaliseringstekniker har flera års erfarenhet av att göra så att koderna ska fungera på alla språk och våra toppmoderna verktyg innebär att koden och språken inte bara är korrekta, utan även att projektet är kostnadseffektivt.

Det finns bara ett översättningsföretag med den teknologi och den expertis som krävs för att lösa problem med internationalisering av programvaror inom budget, i rätt tid och över alla förväntningar.

För mer information om våra internationaliseringstjänster, kontakta Translations.com.

Flerspråkiga CMS-konsultationer

Det är viktigt att ha en effektiv innehållshantering för att förenkla diverse marknadsföringsaktiviteter. Ett robust innehållshanteringssystem (CMS) är ovärderligt, men kan alla i din organisation använda det?

Translations.com har djupa kunskaper om alla CMS-produkter och kan implementera flerspråkiga arbetsflöden för att hålla igång din innehållsproduktions- och distributionsprocess. Genom att planera för de unika kraven för att hantera flerspråkigt innehåll och lokaliserade arbetsflöden frontend, kommer tusentals kronor att kunna sparas backend.

En lösning, DITA-konsultationer

 Ditt innehåll är ditt viktigaste kommunikationsmedel. Det bör vara tydligt och koncist. Translations.coms enkällsrådgivningstjänster kan hjälpa till att omvandla din befintliga innehållsproduktionsprocess, för att minska produktionskostnader, underhållstider och öka enhetligheten. Translations.com har den teknik och expertis som krävs för att förenkla publikationsprocessen för ditt innehåll på olika medier, oavsett om du har för avsikt att återanvända ditt innehåll lokalt eller för att kliva in på nya marknader.

Enkällsinnehåll i flera format

Innehåll skapas normalt för ett format och återanvänds sedan i ett annat (i syfte att ha formatet under en lång tid) eller görs för att ha ett dynamisk innehåll (som ändras efter en väldigt kort tid).

 • Dra nytta av innehåll med liknande egenskaper i flera produktmanualer
 • Återanvänd godkänt material: Använd marknadsföringsbearbetade texter för att skapa produktdokument eller vice versa.
   

Skapa innehåll för flera målgrupper

Filtrera innehållet för att anpassa det till slutanvändning och slutanvändare.

 • Startversioner och avancerade versioner av användardokument kan skapas från samma källmaterial.
 • Operativsystemspecifika manualer kan skapas från samma ursprungsdokument.
   

Publicera innehåll i flera format

Innehållsformat som PDF:er av utskriftskvalitet, väldesignade webbsidor för din helpdesk och minimalt formaterad HTML för handhållna enheter.

 • Publicera en Adobe® FrameMaker-bok som en PDF med Adobe® Acrobat och HTML med WebWorks® Publisher.
 • Publicera en XML-bok som en PDF med XSL-FO och HTML Help med XSLT.
   

Nyckelfördelar med att använda en enda källa

 • Förbättrad innehållskvalitet, användbarhet och mångsidighet
 • Enhetligheten bevaras på alla plattformar.
 • Effektiv användning av befintligt innehåll och minskning av överflödig text.
 • Förkortad tid till marknad
 • Minskad tid och lägre kostnader relaterade till innehållsutveckling och -underhåll.
 • Lägre översättnings-, lokaliserings- och publiceringskostnader.
   

Translations.coms strategi

Translations.com börjar med att analysera och kartlägga för att därefter utföra dina projekt. Vi låter dig fokusera på din huvudverksamhet medan du hjälper ditt team att utveckla och implementera de senaste processerna för maximal innehållseffektivitet och ändamålsenlighet. 

 

Internationell sökmotormarknadsföring

Det räcker inte med översättningar för att marknadsföra något på webben.

När du skapar innehåll för en annan kultur finns det några saker som måste göras utöver översättningen för att se till att ditt budskap återspeglas korrekt. Vid lansering av en internationell sökmotoroptimeringskampanj (ISEO), internationell sökmotormarknadsföringskampanj (ISEM) eller internationell PPC-kampanj finns det till och med fler variabler att ha i åtanke.

Har du skapat nyckelord på flera språk? Har dessa nyckelord optimerats korrekt på dina lokaliserade sidor? Kontrollerar du dina rankningar på din valda sökmotor på alla dina marknader? Hur ser din internationella länkbyggnadsstrategi ut?

Translations.com finns här för att hjälpa till att bedöma verklig och potentiell inverkan för varje del av din internationella sökkampanj. Vi kan hjälpa dig oavsett om du behöver en organisk sökrankningsförbättring eller om du vill lansera en PPC-kampanj för att inrikta dig på nya marknader.

Vår internationella sökmotoroptimerings- och marknadsföringstjänst, som kan kombineras med någon av alla våra språk- och affärstjänster för att skapa en anpassbar lösning, inkluderar:

 • ISEO/ISEM-konsultation
 • Copy-
  bearbetning
 • Sökmotorundersökning- och validering
 • Kampanjhantering

 

Programvarulokaliserings- och testningstjänster

Testning och kvalitetssäkring är viktiga delar av alla programvaruutvecklingsprojekt och lokaliseringsprocessen är inget undantag. Vi på Translations.com testar varje liten del av projektet (dokumentation, program- och hårdvara och firmware) på alla nivåer så att vi kan erbjuda dig detaljerad feedback om språkliga och funktionella problem.

Programvarulokaliserings- och testningsprocess

Vi följer en testningsprocess med åtta steg:

 • Genomför en projektanalys där vi fastställer alla mål, riktlinjer och resultat
 • Skapar en testplan som ger oss en strategisk färdplan för hela projektet
 • Definierar alla testfall
 • Hittar och utbildar kvalitetssäkringsteamet
 • Skapar testmiljöer
 • Skapar ett arbetsflöde för att hantera buggar
 • Genomför tester
 • Uppdatera dokumentation och översättningsminnen
   

Testningsanläggningar

Vi kan ta hand om nästan alla testningsscheman på alla platser, tack vare vårt globala testcenternätverk. Våra anläggningar är säkra och deras anslutningar är privata. Få rätt team med rätt verktyg vid rätt tid.

Våra testlaboratorier finns i:

 • Amsterdam, Nederländerna
 • Andover, MA
 • Austin, TX
 • Barcelona, Spanien
 • Beijing, Kina
 • Boulder, CO
 • Corvallis, OR
 • New York, NY
 • Pune, Indien