Certifierad översättning

Var och en av våra språkexperter är officiellt certifierad via programmet TransPerfect Linguist Certification (TLC),
normen för kvalitet i översättningsbranschen.

Certifierad översättning

Var och en av våra språkexperter är officiellt certifierad via programmet TransPerfect Linguist Certification (TLC),
normen för kvalitet i översättningsbranschen.

Certifierad översättning

Vår kvalitetsfokuserade översättningsprocess erbjuder certifierade översättningar till högsta kvalitet som kan läsas som om de vore skapade på målspråket. För att skapa en certifierad översättning anlitar vi tre professionella certifierade översättare med målspråket som modersmål: en översättare, en redigerare och en korrekturläsare. Var och en av dessa språkspecialister är officiellt certifierad via programmet TransPerfect Linguist Certification (TLC), normen för kvalitet i översättningsbranschen. Kunderna kan slappna av eftersom de vet att deras dokument hanteras av experter med oslagbar språklig förmåga som även är ämnesexperter inom sitt område.

Fördelarna med Translations.com

När vi åtar oss ett certifierat översättningsprojekt är vårt mål att inte bara översätta ordagrant, utan att arbeta inom målspråket så att ursprunglig nyans och ton förblir intakt och att det ursprungliga budskapet förmedlas oförvanskat. Det är därför vår produktionsavdelning är indelad i specialiserade grupper, där varje grupp har en bred erfarenhet inom de exakta kraven för varje bransch.

Enastående kvalitetssäkringsprocess

All text som passerar genom vår certifierade översättningsprocess är av distributionskvalitet och kan officiellt certifieras av en notarius publicus på begäran.