Mångfald

Man skulle kunna tro att Translations.com givetvis är ett mångfaldigt företag eftersom vår verksamhet är av global karaktär. Det är sant. Men vi stannar inte där. Mångfald är en av Translations.coms centrala värderingar.

Många företag talar om mångfald. Translations.com lever och andas mångfald i varje funktionellt område och på varje ledningsnivå. Vi är övertygade om att den bästa arbetsmiljön är ett resultat av samarbete mellan medarbetare som har en rik mångfald av kulturella bakgrunder, och på så sätt ökar produktiviteten.

Om det är viktigt för dig att arbeta i en jämställd miljö, som omfattar talangfulla individer från alla samhällsskikt och från alla världens hörn, kanske Translations.com är något för dig.

Ta då gärna kontakt med vår ledningssponsor för mångfald och etik: Roy Trujillo +1 212 689 5555 eller mejla Avdelningen för etik och mångfald.