Vision

Translations.coms vision är att vara världens främsta leverantör av globala språk- och affärslösningar. Vi kommer att uppnå detta genom att tillämpa all vår passion, innovation och engagemang för att hjälpa våra kunder att förbättra sin verksamhet och uppnå sina mål på global nivå.

 

Kärnvärden

1) Integritet
Uppvisa högsta integritet – Vi anser att det inte finns någon viktigare egenskap i affärer och i livet än integritet. Vi kan inte respektera andra som inte uppvisar det, och vi kan inte förvänta oss att andra ska respektera oss utan det. Det är av yttersta vikt att vi ständigt uppträder etiskt och ärligt samt att vi åtar oss att alltid göra det rätta, oavsett hur svårt det kan vara.

2) Kvalitet
Leverera högsta kvalitet – Vi levererar alltid slutprodukter och lösningar av högsta kvalitet och är stolta över att tillhandahålla inget mindre än ett utomordentligt arbete – om och om igen. När våra kunder litar på oss för kvalitet, förlitar de sina företag på oss. Vi förstår att förtroende är både värdefullt och ömtåligt, och vi står bakom kvaliteten i vårt arbete för att förtjäna och behålla det förtroendet. Vi kommer konsekvent att glädja våra kunder genom kvaliteten på våra produkter och lösningar.

3) Service
Ge enastående service – Våra kunder litar på att vi är rådgivande, proaktiva och lösningsorienterade när det gäller service. Vi kommer konsekvent att överträffa våra kunders förväntningar genom att lova mindre och leverera mer. Vårt övergripande mål är att skämma bort våra kunder genom att imponera på dem varje dag, och vi kommer inte att nöja oss med mindre.

4) Ta ansvar
Agera ansvarsfullt – Vi tror på att låta varje person i företaget fatta beslut som har potential att påverka hela organisationen. Detta innebär att våra medarbetare ständigt kommer med nya idéer och är lika ansvarsfulla som om de ägde företaget. Vi främjar en positiv, energigivande och rolig miljö. Vi är passionerat stolta över våra varumärken och vårt kulturarv, och vi  lägger stor vikt vid att främja och skydda vårt rykte.

5) Angelägenhet
Arbeta med en känsla av angelägenhet – Vi arbetar och agerar alltid snabbt i kommunikationen med våra kunder och med varandra. Vi etablerar kortsiktiga och långsiktiga tidsfrister och mål för att uppnå mer. Vi är kortfattade och rakt på sak i våra interaktioner. Våra möten handlar inte om att diskutera utan om att fatta beslut. Tid och självbelåtenhet är våra fiender och vi kommer aldrig ge efter för dem. Vi har en tvångsmässig beslutsamhet att agera snabbt, och att lyckas, nu.

6) Respekt
Behandla alla med respekt – Respekt måste ges innan den kan fås, och den är mycket smittsam. Vi förbinder oss att alltid behandla alla som vi interagerar med – från våra kunder till våra medarbetare, våra leverantörer och våra affärspartner – med yttersta respekt.

7) Teamwork
Fungera som ett sammanhängande team – Genom att främja självständigt tänkande och enade åtgärder kommer vår organisation att åstadkomma fantastiska saker. Vi bidrar personligen till framgång och välbefinnande för våra teammedlemmar. Vi hjälper varandra genom att ge coachning och feedback. Vi arbetar med varandra som ett team för att uppnå resultat och för att vara bäst.

8) Mångfald
Värdera mångfald – Meningsfulla framsteg och prestationer sker som en följd av öppenhet för nya idéer och olika perspektiv. På TransPerfect värdesätter vi mångfald i bakgrund, mångfald i tro, mångfald i tanke och mångfald i handling som källor till vår styrka.

9) Ekonomiskt ansvar
Vara ekonomiskt ansvarsfulla – Vi måste alla använda vårt sunda förnuft, vårt affärssinne och ekonomiska ansvarskänsla till att göra mer med mindre och behandla företagets pengar som våra egna. Ett företag kan inte vara fantastiskt om inte människorna i varje roll tar sunda ekonomiska beslut. Därför kommer vår organisation att växa på ett ansvarsfullt och hållbart sätt, och vi kommer att göra det bästa för våra medarbetare och våra kunder.

10) Resultat
​Uppnå resultat – Vi fokuserar på att hitta lösningar och uppnå resultat, snarare än att komma med ursäkter eller leta efter syndabockar. Vi tar personligt ansvar för våra egna handlingar och resultat. Vi värdesätter resultat framför form. Vi har en ”kan-göra”-attityd och strävar efter att få jobbet gjort, och gjort väl. Vi uppnår resultat och firar.