Vision

Translations.coms vision är att vara världens främsta leverantör av globala språk- och affärslösningar. Vi kommer att uppnå detta genom att tillämpa all vår passion, innovation och engagemang för att hjälpa våra kunder att förbättra sin verksamhet och uppnå sina mål på global nivå.

 

Kärnvärden

1) Integritet
Uppvisa högsta integritet – Vi anser att det inte finns någon viktigare egenskap i affärer och i livet än integritet. Vi kan inte respektera andra som inte uppvisar det, och vi kan inte förvänta oss att andra ska respektera oss utan det. Det är av yttersta vikt att vi ständigt uppträder etiskt och ärligt samt att vi åtar oss att alltid göra det rätta, oavsett hur svårt det kan vara.

2) Quality
Deliver the Highest Quality - We always deliver the highest quality end products and solutions, and pride ourselves on providing nothing less than superior work—time and time again. När våra kunder litar på oss för kvalitet, förlitar de sina företag på oss. Vi förstår att förtroende är både värdefullt och ömtåligt, och vi står bakom kvaliteten i vårt arbete för att förtjäna och behålla det förtroendet. Vi kommer konsekvent att glädja våra kunder genom kvaliteten på våra produkter och lösningar.

3) Service
Provide Outstanding Service - When it comes to service, our clients depend on us to be consultative, proactive, and solutions oriented. Vi kommer konsekvent att överträffa våra kunders förväntningar genom att lova mindre och leverera mer. Vårt övergripande mål är att skämma bort våra kunder genom att imponera på dem varje dag, och vi kommer inte att nöja oss med mindre.

4) Own It
Act As If You Own It - We believe in empowering every person in the company to make decisions that have the potential to impact the entire organization. Detta innebär att våra medarbetare ständigt kommer med nya idéer och är lika ansvarsfulla som om de ägde företaget. Vi främjar en positiv, energigivande och rolig miljö. Vi är passionerat stolta över våra varumärken och vårt kulturarv, och vi  lägger stor vikt vid att främja och skydda vårt rykte.

5) Urgency
Work with a Sense of Urgency - We always operate speedily in response time to our clients and to each other. Vi etablerar kortsiktiga och långsiktiga tidsfrister och mål för att uppnå mer. Vi är kortfattade och rakt på sak i våra interaktioner. Våra möten handlar inte om att diskutera utan om att fatta beslut. Tid och självbelåtenhet är våra fiender och vi kommer aldrig ge efter för dem. Vi har en tvångsmässig beslutsamhet att agera snabbt, och att lyckas, nu.

6) Respect
Treat Everyone with Respect - Respect must be given before it can be earned, and it is highly contagious. Vi förbinder oss att alltid behandla alla som vi interagerar med – från våra kunder till våra medarbetare, våra leverantörer och våra affärspartner – med yttersta respekt.

7) Teamwork
Operate as a Cohesive Team - By promoting independent thinking and aligned action, our organization of individuals will accomplish great things. Vi bidrar personligen till framgång och välbefinnande för våra teammedlemmar. Vi hjälper varandra genom att ge coachning och feedback. Vi arbetar med varandra som ett team för att uppnå resultat och för att vara bäst.

8) Diversity
Celebrate Diversity - Meaningful progress and accomplishments come about as a result of embracing new ideas and differing perspectives. På TransPerfect värdesätter vi mångfald i bakgrund, mångfald i tro, mångfald i tanke och mångfald i handling som källor till vår styrka.

9) Financial Responsibility
Be Financially Responsible - We all need to use our wisdom, business savvy, and financial responsibility to do more with less and treat the company’s money like our own. Ett företag kan inte vara fantastiskt om inte människorna i varje roll tar sunda ekonomiska beslut. Därför kommer vår organisation att växa på ett ansvarsfullt och hållbart sätt, och vi kommer att göra det bästa för våra medarbetare och våra kunder.

10) Results
Achieve Results - We focus on finding solutions and achieving results, rather than making excuses or placing blame. Vi tar personligt ansvar för våra egna handlingar och resultat. Vi värdesätter resultat framför form. Vi har en ”kan-göra”-attityd och strävar efter att få jobbet gjort, och gjort väl. Vi uppnår resultat och firar.