Ideellt arbete

Vår juridiska avdelning deltar aktivt i de samhällen vi betjänar, och vi har åtagit oss att stödja våra kunders insatser för att göra detsamma. Våra juridiska supportexperter har utförlig erfarenhet inom en rad olika frågor av allmänt intresse, bland annat:

 • Immigration
 • Politisk asyl
 • Medborgerliga rättigheter
 • First Amendment och yttrandefrihet
 • Straffrätt och överklaganden
 • Bostadsfrågor
 • Arbetslöshet
 • Familje- och barnrätt
 • Pensionärsfrågor
   

För mer information om våra juridiska tjänster kan du besöka vår dedikerade webbplats: www.transperfectlegal.com