Klinisk forskningsorganisation (CRO)

Accelerera den kliniska forskningsprocessen och gör studier på den mest lämpliga marknaden, oavsett var i världen den marknaden är.

Klinisk forskningsorganisation (CRO)

Accelerera den kliniska forskningsprocessen och gör studier på den mest lämpliga marknaden, oavsett var i världen den marknaden är.

Kontraktsforskning – översättning

Eftersom antalet nya läkemedel, biotekniker och medicintekniska produkter under utveckling fortsätter att öka, vänder sig biovetenskapsföretag allt oftare till kontraktsforskningsorganisationer (CRO:er) för att accelerera den kliniska forskningsprocessen och utföra studier på den mest tillämpliga marknaden, oavsett var i världen den är. Med så många komplexa saker som CRO:er står inför med sin kund undrar de ofta hur de ska hantera sin språkliga process. Svaret heter: Translations.com.

Translations.com är världsledande inom lokaliseringslösningar med en särskild praxis för biovetenskapsbranschen. Vår lokaliseringsmetod har utvecklats baserat på förståelsen att våra kunder kräver tillförlitliga resultat som tillför värde till produktutvecklingsprocessen. Våra projektledningsteam har erfarenhet inom alla delar av produktlokaliserings- och översättningsprocessen och ser till att varje projekt noggrant dokumenteras och hanteras på ett effektivt sätt. Det möjliggör att våra kunder kan få sina översättningar med leveranstider som, generellt sett, är över 30 % snabbare än våra konkurrenters.

Andra fördelar för våra CRO-partner:

 • Möjligheten att arbeta med alla medier, från handskrivna fallrapportformulär och studieprotokoll till elektroniska användargränssnitt och programvarulokaliseringsprocesser.
 • Kvalitetskontrollerna garanterar att en komplett översättningsprocess utförs av språkexperter som är både ämnesexperter inom det givna ämnet och har målspråket som sitt modersmål. Våra språkexperter förstår även hur viktigt det är att erbjuda översättningar som är anpassade till en lämplig nivå för din målpublik, baserat på lokalisering och/eller socioekonomisk bakgrund.  
 • Translations.com är erkänd världen över för den kvalitet vi erbjuder, där vi praktiskt taget garanterar att våra certifierade översättningar kommer att accepteras av tillsynsmyndigheter världen över.
 • Landsbaserad juridisk hjälp för att uppfylla förpacknings- och etikettkrav för kliniska prövningar eller marknadsgodkända kommersialiseringar.
 • Interna teknologier och metoder som garanterar enhetligheten hos CRO:ns alla kunder och projekt. Vi skapar ett översättningsminne och en SOP för varje kund, och vi kan anpassa tjänsten så att du kan nyttja dina översättningar på ett optimalt sätt.

Kontakta oss gärna för att se de många lösningar och möjligheter som Translations.com kan göra tillgängliga för ditt företag, för ett snabbare, djupare marknadsgenomslag utomlands.

CRO – kundlista

Vi har fått äran att betjäna några av världens ledande företag. Om du vill få mer information om Translations.coms kundlösningar får du gärna kontakta oss och ta del av våra fallstudier.

 • Covance
 • Icon Clinical Research
 • Kendle International
 • MDS Pharma Services
 • Omnicare Clinical Research
 • PARAXEL International
 • PharmaNet
 • PRA International
 • Quintiles Transnational