Biovetenskapsinvesterare

Translations.com kan hjälpa dig att skapa effektiva flerspråkiga kommunikationsstrategier på både de tekniska och humana sidorna i din verksamhet genom att följa HIPAA-principerna.

Biovetenskapsinvesterare

Translations.com kan hjälpa dig att skapa effektiva flerspråkiga kommunikationsstrategier på både de tekniska och humana sidorna i din verksamhet genom att följa HIPAA-principerna.

Biovetenskapsinvesterare

Translations.com är en ledande leverantör av översättningar till globala hälsovårdsorganisationer och sjukförsäkringsföretag. Oavsett om du utvecklar marknadsföringstexter, registreringsformulär eller onlinesupport för patienter och läkare, kan Translations.com hjälpa dig att skapa effektiva kommunikationsstrategier både på den tekniska och mänskliga sidan av din verksamhet med processer som följer HIPAA-hälsoriktlinjerna.

Den enskilda största utmaningen som alla organisationer står inför i dagens värld är behovet att fortsätta att vara konkurrenskraftiga. Inom hälso- och sjukvårdsindustrin är denna viktiga uppgift extra komplicerad, med eskalerande regulatoriska krav och ökande kostnader. Men det finns möjligheter att tackla dessa svårigheter samt att nå ut till de ökande marknaderna av utvandrare vars förstaspråk inte är engelska. Translations.com kan hjälpa dig att nå dessa marknader snabbt och enkelt.

Translations.com erbjuder många märkbara fördelar som kommer att låta din organisation kasta sig in i den konkurrenskraftiga men diversifierade marknaden:

 • Utformning av översättningsminne och ordlistor – som garanterar enhetligheten av dina globala översättningar. Dessa kundspecifika tillgångar kan nyttjas för dina översättningar över hela företaget med servicecenter i 28 större städer runt om i världen.
 • Översättningsarkiv – en GlobalLink-funktion som ger din personal omedelbar åtkomst till de dokument de behöver, för att översätta dem vid behov, när och var som helst.
 • Leveranstider – som utvecklas baserat på kundens tidsfrister, med en komplett kvalitetskontrollprocess.
 • Certifierade översättare – med förmågan att skickligt anpassa ditt budskap till alla språk, dialekter eller demografiska grupper, som du kan lita på för att förmedla det du vill på ett korrekt sätt.
 • Skickliga projektledare – som kan hjälpa dig att utveckla ett kostnadseffektivt översättningsprogram som uppfyller de specifika kraven för din organisation.

Translations.com är, på grund av de anledningar som nämns ovan och många fler, en komplett leverantör av flerspråkiga kommunikationstjänster.

Lista över biovetenskapsinvesterare

Vi har fått äran att betjäna några av världens ledande företag. Om du vill få mer information om Translations.coms kundlösningar kan du kontakta en av Translations.coms säljare och ta del av våra fallstudier.

 • Aetna
 • Cigna
 • BlueCross BlueShield
 • Guardian
 • Health Partners of New York
 • Health Net
 • HIP USA
 • Humana
 • Kaiser Permanente
 • Oxford Health Plans
 • WellChoice
 • UnitedHealth Group