Translations.coms kvalitetspolicy

Translations.com har inte bara åtagit sig att erbjuda språklösningar av hög kvalitet som uppfyller kundens krav, utan att även arbeta mot att kontinuerligt förbättra processerna och driften av din och dina leverantörers organisationer.

Translations.coms kvalitetspolicy

Translations.com har inte bara åtagit sig att erbjuda språklösningar av hög kvalitet som uppfyller kundens krav, utan att även arbeta mot att kontinuerligt förbättra processerna och driften av din och dina leverantörers organisationer.

Kvalitetspolicy

Translations.com har inte bara åtagit sig att erbjuda språklösningar av hög kvalitet som uppfyller kundens krav, utan att även arbeta mot att kontinuerligt förbättra processerna och driften av din och dina leverantörers organisationer.

För att göra det har Translations.com skapat och implementerat ett rigoröst kvalitetshanteringssystem som är certifierat att fullt efterleva ISO 9001 och 17100-standarderna. Detta kvalitetshanteringssystem är helt dokumenterat, regelbundet granskat och utvecklas dagligen med regelbunden feedback från vår personal och våra kunder.

ISO 9001-certifiering

Translations.com följer ett strikt ISO 9001:2015-certifierat kvalitetshanteringssystem. Faktum är att vårt kvalitetshanteringssystem och vår dokumentering överskrider stort kraven som ställs av International Organization for Standardization. Translations.coms kvalitetssäkringsavdelning mäter konstant alla kvantifierbara aspekter av vår verksamhet, men särskilt fokus på kundens feedback. Det görs kontinuerliga processer för förbättring genom att mäta resultaten och att arbeta med de erfarna ledarna i branschen för att förbättra vår metodologi.

TÜV, världens ledande organisation för standardisering, testning, registrering och certifiering genomförde en grundlig revision av TransPerfects arbetsmetoder på en global nivå, inklusive men inte begränsad till utbildning, språkproduktion, informationshantering och kvalitetskontrollsmätningar innan vi fick motta vår ISO 9001:2015-certifiering för våra nitton primära produktionscenter (se den detaljerade listan nedan).

 

ISO 17100-certifiering

Translations.com har också mottagit certifieringen för ISO 17100:2015, världens ledande kvalitetsstandard för leverantörer av översättnings- och lokaliseringstjänster (Translations and Localization Service Providers, TSP:er). ISO 17100 ställer krav på kärnprocesser, resurser och andra aspekter som krävs för att leverera en översättningstjänst av hög kvalitet som uppfyller tillämpliga specifikationer. Den erbjuder även verktygen som gör att en leverantör av översättningstjänster kan visa upp en överensstämmelse av en specificerad översättningstjänst enligt ISO 17100:2015 och kapaciteten för dess processer och resurser att leverera en översättningstjänst som uppfyller kundens specifikationer och andra tillämpliga specifikationer.

För att motta sin ISO 17100-certifiering granskades Translations.com av tredjepartscertifieraren TÜV SÜD, en internationellt erkänd, oberoende certifieringsorganisation.

ISO 17100 är den standard som efterföljer EN 15038, vilket tar den europeiska standarden för certifiering av översättningstjänster ytterligare ett steg mot internationalisering. ISO 17100 gör leverantörer av översättningstjänster jämförbara på en global nivå.

 

Medicintekniska och biovetenskapliga certifieringar

TransPerfect Medical Device Solutions är den enda översättningstjänsten som exklusivt har hängett sig åt att klass II- och III-enheter och listorna A och B för In vitro-diagnostiska produkter. TMDS är den första översättningstjänsten i världen som har certifierats med ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 och registrerats för ISO 14971:2009. Vi har mottagit ett offentligt myndighetsgodkännande för vår innovativa tillämpning av kvalitetsstandarden för översättningar SAE J2450. Företagets specialiserade strategi gällande översättningsriskhantering är grunden för branschens enda riskhanteringspatent.

AI-aktiverad översättning

Translations.com uppnådde full certifiering enligt standarden ISO 18587. Denna standard föreskriver universella krav för att säkerställa kvaliteten på översättningen som produceras med hjälp av artificiell intelligens (AI)-verktyg, inklusive maskinöversättning (MT) och neural maskinöversättning (NMT).

Kraven enligt ISO 18587 omfattar standarder relaterade till kvalitetskontroll efter bearbetning av rå MT-utdata och den beskriver också den kompetens som är obligatorisk hos gransknings- och kvalitetskontrollpersonal för att säkerställa att risken i samband med AI-genererat innehåll hanteras på ett lämpligt sätt.

Translations.com erbjuder AI-aktiverade översättningstjänster och har utvecklat anpassade motorer som tränats genom att samla in och bearbeta stora volymer av högkvalitativt innehåll genererat under många års utveckling och justering.

TransPerfects branschcertifieringar och utmärkelser

  • ATA-certifikat om företagsmedlemskap
  • Certifikat från Globalization & Localization Association
  • CAN/CGSB-131.10-2008 - AD-COM
  • ORCA-certifiering
  • Woman Owned Business-certifikat
  • Borgmästare Bloomberg proklamerar den 15 januari till ”TransPerfect Day”