Välkommen till vår hängivna
webbplats med GlobalLink-teknologi!

Om du vill återvända till vår huvudsida,

Fortsätt

Tjänster | Översättning

Få ett kostnadsförslag

Översättning

Vårt företag grundades på en enkel affärsprincip: att oöverträfflig kvalitet och god kundservice kan vara konkurrensfördelar inom språkservicebranschen. Idag är vi världens största privatägda leverantör av översättningstjänster och använder ett noggrant testat nätverk av branschkunniga språkexperter och heltidsarbetande kvalitetsansvariga medarbetare som ser till att det arbete vi levererar är av utmärkt kvalitet. Vi erbjuder dessutom flera tjänstenivåer baserade på våra kunders behov där alla har utformats för att möta de föränderliga behov som en global verksamhet står inför. Våra översättningsalternativ går från utkast-/sammanställningsöversättningar upp till helt certifierade översättningar genom att använda vår kvalitetssäkringsprocess i flera steg.

Mer än 170 språk
Branschexpertis
Certifieringsprogram för språkexperter
Mer än 5 000 infödda språkexperter
ISO 9001- och ISO 17100-certifierad

 

 

Översättningsprocess

 

 

Certifierad kvalitetsgaranti

Genom företagets historia har vi visat ett oöverträffligt engagemang för kvalitet. Som en av de första stora språkleverantörerna att certifieras enligt standarderna ISO 9001 och ISO 17100 är vi en ledande pionjär inom kvalitetssäkring. Vår Crimson Life Sciences-division har också specialcertifierats för ISO 13485 och ISO 14971.

(klicka för att ladda ned certifikat)

 

Certifieringsprogram för språkexperter

Historiskt sett har olika yrkesgrupper och organisationer gett professionella språkexperter referenser, men de hjälpte inte till att förbättra språkexpertens kritiska resultat och visade inte heller dess ämnesrelaterade och övergripande kompetens. Vi införde därför certifieringsprogrammet TransPerfect Linguist Certification (TLC). TLC-programmet var det första omfattande systemet för att bedöma språklig kompetens inom de områden som är viktigast för kunderna.

Ladda ned e-broschyren om TLC-programmet

 

Dokumentöversättning

Idag har vi en diversifierad organisation som erbjuder globala affärslösningar, men vid uppstarten 1992 erbjöd företaget enbart en renodlad dokumentöversättningstjänst. Sedan dess har vi blivit pionjärer i branschen och vi arbetar konstant med att förbättra kvalitetsnivån på våra tjänster. Vårt företag är den första stora organisationen som erbjuder språktjänster som har certifierats med både ISO 9001 och ISO 17100. Vi är även först med att kunna erbjuda ett ämnesspecifikt certifieringsprogram för att bedöma både språkkompetens och branschkunskaper.

Ingen annan språkleverantör kan erbjuda möjligheterna som vi erbjuder för att möta dina flerspråkiga utmaningar:

Högtekniska material
Snabba leveranstider
Förfrågningar med stora volymer
Certifierade dokument

 

Maskinöversättning

För företag som har extremt höga volymer av text, krav på extremt snabba leveranstider, eller både och, kan maskinöversättning potentiellt fungera som ett tänkbart alternativ. Den aktuella maskinöversättningstekniken kan inte på egen hand erbjuda samma kvalitet som en mänsklig översättning, Beroende på tidsbrist, kostnadskrav och slutanvändning kan maskinöversättningsprocessen anpassas efter kundens behov. Det görs med en idealisk kombination av termlistor, översättningsminnen och optisk teckenigenkänning (optical character recognition, OCR). Efter att översättningen är gjord kan den korrekturläsas av mänskliga språkexperter.

Kontakta oss gärna för att få mer information om våra maskinöversättningar. Du kan då prata med vårt kundtjänstteam för att avgöra om maskinöversättning är en potentiell lösning för dina behov.

 

CAT-verktyg

Vi använder ledande verktyg för datorstödd översättning (computer-assisted translation, CAT) för att enkelt kunna återanvända tidigare översatt material som finns i översättningsminnet (translation memory, TM). Översättningsminnet hjälper organisationer att sänka kostnader och tider samtidigt som det förbättrar den övergripande enhetligheten bland översättningarna. Fördelarna inom dessa områden ökar med tiden allteftersom antalet termer i översättningsminnet växer. Översättningsminnet förstärks av verktyg som bland annat GlobalLink TM Server och GlobalLink Term Manager, som centraliserar termerna i översättningsminnet och hanterar termlistorna som ska användas i varje projekt.

 

Översättningshanteringsteknik

Vår översättningshanteringsteknik, GlobalLink, omfattar en rad olika modulära applikationer som utformats speciellt för att minska arbetsbördan i översättningsprocessen vid manuell projektledning. GlobalLink förenklar hela översättningsprocessen, från insändning till publikation, genom att förenkla arbetsflödet. Tekniken ger aktörerna direktåtkomst till projektstatusrapporter och gör det enkelt att hantera granskningsprocesser och upprätthålla verifieringskedjor. Slutresultatet blir en förbättrad översättningskvalitet, kortare tidsfrister, minskad arbetsbelastning och avsevärda kostnadsbesparingar som potentiellt kan resultera i besparingar på miljontals dollar.

 

För en kostnadsfri tjänsteoffert, klicka här

 


– Andra tjänster –