Välkommen till vår hängivna
webbplats med GlobalLink-teknologi!

Om du vill återvända till vår huvudsida,

Fortsätt

Vilken GlobalLink-lösning är rätt för mig?

Innehållsproduktion

Jag skriver copy. Men jag hatar att skriva
samma sak om och om igen.

Och när mitt innehåll översätts till ett annat språk känner översättarna inte till mitt ämne så bra som jag gör ...

... så budskapet har en tendens att glida iväg från det jag hade som avsikt att förmedla.

Jag är en förnuftig person och jag vill flera saker:

Jag vill ha en enhetlig process för att skicka in innehåll till översättning och se till att vi inte översätter samma sak mer än en gång.

Jag vill ha en centraliserad termlista, stilguide och ett arkiv över tidigare översatt text att hänvisa till för att göra mitt jobb enklare.

Och när jag måste göra några ändringar i något som en översättare har skapat vill jag kunna göra dem så att de syns för eftervärlden, så att jag inte behöver göra samma ändringar igen.

Kvalitet, enhetlighet och effektivitet är det som styr.

Ge mig en kontrollpanel för att hantera alla våra översättningsinsatser
i realtid så kommer jag att vara nöjd.