Välkommen till vår hängivna
webbplats med GlobalLink-teknologi!

Om du vill återvända till vår huvudsida,

Fortsätt

Tjänster | Copy-
bearbetning

Få ett kostnadsförslag

Copy-
bearbetning

Den standardmässiga översättningsprocessen har som mål att producera slutgiltiga texter som ligger så nära källspråket som möjligt utan att ändra innehållet. När man översätter en reklamtext eller annan marknadsföringstext är det ett annat språk som gäller där prioriteringen ändras till att behålla konceptet, meningen och betydelsen av källtexten, oavsett vilka textförändringar som krävs.

Motton, rubriker och andra kreativa marknadsföringstexter är ofta baserade på kulturberoende element som idiom, ordvitsar, ordlekar, insinuationer, undertexter eller rim i källspråket. Om dessa översätts direkt till ett annat språk kanske de elementen inte har samma betydelse, eller ännu värre, eventuellt anses som anstötliga.

Våra transkreativa översättningar och copyanpassningstjänster leds av en erfaren projektledare som arbetar med ett team av olika språkexperter. Alla språkexperter har en gedigen bakgrund inom reklam, marknadsföring eller inom det mest relevanta ämnesområdet för att utveckla den mest korrekta, kreativa lösningen för målmarknaden.

Detta är en samarbetsprocess mellan oss och kunden. Vi kommer att presentera flera olika förslag för kunden, alla med en översättning tillbaka till källspråket och en utförlig beskrivning om varför specifika ord eller fraser har valts ut, och vad som står som grund för dessa val i målspråket. Tillsammans kan vi sedan fastställa det bästa slutliga språket som vi tror kommer att passa målgruppen.

 

För en kostnadsfri tjänsteoffert, klicka här

 


– Andra tjänster –