Välkommen till vår hängivna
webbplats med GlobalLink-teknologi!

Om du vill återvända till vår huvudsida,

Fortsätt

Gå från ett flerleverantörskoncept till en effektiv översättningshantering

Be om en demo

Vi kan även hjälpa dig om din organisation har enorma översättningsbehov. Du kanske driver ett stort multinationellt företag eller har intentionen av att det snart ska bli det.

Oavsett vilket är du

ansvarig för att se till att alla de rörliga delarna fortsätter att röra sig och att alla intressenter är glada.

Förutom detta finns det några få utmaningar som du måste klara:

 • 1
  Marknadschefer och säljare vill ha flexibiliteten att välja översättningsresurser
 • 2
  Affärsenheter och
  -avdelningar vill ha processer som kan anpassas efter deras krav
 • 3
  IT-teamet vill ha enkla integrationer, enkla användningar och inga problem som ger teknisk huvudvärk
 • 4
  Upphandlingsavdelningen vill dra ned på kostnaderna och ha en tydligare rapportering
 • 5
  Ledningen vill ha resultat som är enkla och tydliga

Och det är ditt jobb att se till att alla dessa grupper får vad de vill ha.

GlobalLink Enterprise får allt det där att hända.

GlobalLink Enterprise har skapats från grunden för att stödja översättningshantering med flera leverantörer och flera nationer. Programmet låter dig välja din översättare, kombinera flera leverantörer och interna språkresurser, anpassa dina översättningsflöden, integrera med backend-system och automatisera de manuella processerna som är relaterade till lansering och underhåll av globalt innehåll, både online och offline. Och eftersom allt hanteras från din centrala arbetsflödesplattform kommer din organisation att kunna njuta av en transparent bild av alla dina översättningsinsatser.

 • Välj dina översättare
 • Kombinera flera leverantörer och interna resurser
 •  
 • Anpassa dina arbetsflöden
 •  
 • Integrera med backend-system
 •  
 •  
 • Automatisera de manuella processerna
 •  
 •  
 •  
 •  

Fråga vilken översättningsprogramchef som helst
och du kommer troligen att få höra att alla har liknande mål:

Jag vill minska mina
översättningskostnader

Minska kostnader

GlobalLink Enterprise erbjuder ett centralt, serverbaserat översättningsminne (TM), vilket innebär att alla översättningsresurser har realtidsåtkomst till allt ditt tidigare översatta material. Du kommer att dra fördel av lägre kostnader och förbättrad språkenhetlighet, vilket påskyndar tiden till marknaden och förbättrar effektiviteten för ditt liveinnehåll och din externa varumärkeshantering.

Och eftersom ett centralt hanterat, serverbaserat översättningsminne är mer effektivt än att ha individuella översättare eller leverantörer som lagrar sina egna versioner, kan detta öka dina kostnadsbesparingar rejält. Ditt företags översättningsminne är din immaterialrätt och GlobalLink Enterprise låter DIG ha kontroll över det.

Begär demo

Jag vill förenkla mina interna processer för maximal effektivitet

Maximal effektivitet

GlobalLink Enterprise erbjuder kunder olika konfigurationsalternativ för arbetsflödet för att möta alla affärsbehov. Minska de manuella insatserna relaterade till projekthantering, spårning, uppladdning och hämtning. Förenkla processer som normalt tar flera timmar med ett enda musklick. Eller ställ in innehåll så att det automatiskt skickas till översättning från ditt CMS-, e-handels- eller PIM-system genom att använda funktionerna i GlobalLink Connect.

GlobalLink Enterprise tillåter en enkel arbetsflödeskonfiguration på affärsanvändarnivå, så att privatpersoner kan ställa in sina egna processer för att göra dem så effektiva som möjligt. Och integrationen med vår webbaserade granskningsplattform kan minska interna innehållsvalideringscykler från veckor till dagar, eller dagar till timmar. Granskare kan t.o.m. förhandsvisa filer i exempelvis InDesign, HTML, XML och andra format i sitt sammanhang för att effektivisera processen ännu mer och minska onödigt hattande med översättningsresurser.

Begär demo

Jag vill veta allt om alla översättningsinsatser som händer i mitt företag

Ökad insikt

GlobalLink Enterprise har flera olika användarklara rapporteringsalternativ som i realtid bland annat kan visa vyer av spenderade översättningskostnader, prestanda mot SLA:er, budgetanslag, leverantörsprestanda samt besparingar tack vare översättningsminnet. Om dina speciella krav inte täcks av de befintliga rapporterna ger GlobalLink Enterprise dig även flexibiliteten att anpassa dina egna rapporter baserat på de kriterier du väljer.

Begär demo

GlobalLink Enterprise

Leverantörsneutralitet

Använd vilken översättningsresurs som helst, intern eller extern, och spåra statistik och prestanda för var och en på en enskild plats.

Budgetmedvetenhet

Öka besparingarna med översättningsminnet, spåra kostnadsförslag och verkliga kostnader.

Anpassbart

Se arbetsflöden, tillstånd, rapporter och ett antal andra attribut baserade på de datapunkter och preferenser du anger.

Kvalitetsinriktning

Med en terminologihanteringsmodul och ett serverbaserat översättningsminne, förblir innehållet enhetligt och varumärkesinriktat.

Snabbhet

Påskynda tidsfrister med bättre användning av översättningsminnet, minimera manuell projekthantering och korta ned granskningscyklerna.

IT-vänlighet

Enkla och flexibla implementeringsalternativ (molnbaserade eller installerade) som kräver minimal utbildning för att med enkelhet införas i hela företaget.

Behöver du någonting
som inte är avancerat?

Ta i så fall en titt på


eller

för lösningar som fortfarande driver på effektiviteten
utan att du behöver göra så stora investeringar

Behöver du en mer praktisk lösning?

Kolla in


våra proxybaserade
webbplatslokaliseringslösning

Alla krav. Alla system. Alla språk.

Vi vet hur