Välkommen till vår hängivna
webbplats med GlobalLink-teknologi!

Om du vill återvända till vår huvudsida,

Fortsätt

Tjänster | Kvalitetssäkring

Få ett kostnadsförslag

Efterföljande lokaliseringstester och kvalitetssäkring

Våra testningslösningar ser till att din programvara, webbplats- och multimedielösning fungerar enhetligt på alla språk, operativsystem, webbläsare, kanaler och enheter och vi undviker kostsamma förseningar och potentiellt skadliga brister.

Komplexiteten i lokalisering av programvara gör att även de bästa språkexperter och ingenjörer inte kan förutse problem som endast förekommer i användningsmiljön. Genom att testa din programvara i dess aktuella kontext kan vi upptäcka den typ av fel som försämrar användarupplevelsen och resulterar i undermålig prestanda.

Vanliga problem inkluderar:

 

Testningsprocess

Vi arbetar tillsammans med dig för att skräddarsy en strategi som intuitivt anpassar sig efter din interna verksamhet och personal med våra branschledande metoder. Med de kombinerade resurserna som vi har genom våra erfarna språkliga och funktionella testare, våra egna tester som görs i huvudkontoret i Boulder, Colorado, och vårt globala komplement av utländska servicenav har vi möjlighet att skapa ett säkert, kostnadseffektivt nätverk för att leverera hela utbudet av testmöjligheter på ett smidigt sätt. Våra heltidsarbetande testledare har tillgång till mer än 400 erfarna språkliga och funktionella testare på fler än 40 språk.

Vi följer en testprocess i åtta steg för att se till att uppnå bästa möjliga resultat:

  1. Genomför en projektanalys där vi fastställer alla mål, riktlinjer och resultat
  2. Skapar en testplan som ger oss en strategisk färdplan för hela projektet
  3. Definierar alla testfall
  4. Hittar och utbildar det ideala kvalitetssäkringsteamet
  5. Skapar testmiljöer
  6. Skapar ett arbetsflöde för att hantera buggar
  7. Genomför tester
  8. Uppdaterar dokumentation och översättningsminnen

 

För en kostnadsfri tjänsteoffert, klicka här

 


– Andra tjänster –